วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2565

Muni Plus มูนิพลัส ตัวช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันปรับสมดุล การทำงาน

ของระบบภูมิต้านทาน


มีส่วนช่วยในการ


เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน


ลดการเจริญเติบโต


ของเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส


ลดความเสี่ยง


ในการเกิดอาการอักเสบ


ต้าน อนุมูลอิสระ